MondialLogistics logo

Disclaimer

Hoewel de informatie op de Mondial Logistics website correct was op het moment van invoer, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid op onjuistheden die ten gevolge van het doorgeven via het internet kunnen plaatsvinden. Alle informatie die wordt gegeven kan worden gebruikt door de bezoeker, met inachtneming dat Mondial Logistics niet aansprakelijk is voor verlies, aansprakelijkheid of extra kosten door wat voor oorzaak dan ook, zowel geheel als gedeeltelijk, die kunnen ontstaan bij het gebruik, direct of indirect. Mondial Logistics houdt zich het recht voor tussentijdse veranderingen en aanpassingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.