MondialLogistics logo

Kwaliteit en MVO

Wij zien verantwoordelijkheid nemen als iets vanzelfsprekends, maar ook maatschappelijk gezien nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Kwaliteit

Dat jij tevreden bent is de belangrijkste voorwaarde voor een goede relatie op lange termijn. Onze medewerkers streven er dagelijks naar om de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau te houden. Wij hebben een systeem ontwikkelt waarmee wij dagelijks via ons informatiesysteem de uitlevergraad op order(regel)-niveau registreren.

Wij hebben een jaarlijkse correcte uitlevergraad van 99,8 % en ieder kwartaal ontvang je hiervan een uitgebreide rapportage.

Ons MVO-beleid

Ook in onze keuzes ten aanzien van materialen, technologie, investeringen en leveranciers houden wij rekening met het milieu zonder concessies te doen aan de belangen van onze klanten en de totale kosten. Zo reduceren wij de effecten van onze activiteiten op het milieu.