MondialLogistics logo

Douanefaciliteiten

Ons beleid is om het logistieke proces zoveel mogelijk zelf onder controle te hebben, dus ook de douaneformaliteiten. Wij beschikken over douanevergunningen en over een online verbinding met het centrale douanesysteem waardoor onze declaranten op ieder gewenst moment jouw goederen kunnen in- en uitklaren. Omdat wij ons er bewust van zijn dat je bij import graag direct over jouw goederen wilt beschikken, zorgen wij altijd voor een snelle en constructieve afwikkeling.

Hieronder vind je een overzicht van de diensten die wij op het gebied van douane formaliteiten aanbieden:

  • Inklaringen

  • Exportdocumenten

  • Opmaken T-Documenten

  • Actieve/passieve veredeling

  • Opmaken van aanvullende handelsdocumenten

  • Opzoeken van goederencodes van uw producten

  • Douane advies

Directe Vertegenwoordiging bij in- en uitvoer

Wanneer wij als douane-expediteur/agent een importeur of exporteur vertegenwoordigen, doen wij deze aangiften namens de opdrachtgever. De opdrachtgever is dan formeel aangever. Wij zijn in dat geval een administratieve dienstverlener, zonder na de aangifte fiscaal aansprakelijk gesteld te kunnen worden. Wij maken de aangifte namens jou.

Wij hanteren het beleid dat alle opdrachtgevers een machtiging voor directe vertegenwoordiging voor in- en uitvoer dienen af te geven. Een machtiging hoeft maar eenmalig afgegeven te worden en geldt dan voor alle aangiften in- en uitvoer.

Je kunt ons machtigen als Direct Vertegenwoordiger door onderstaande machtiging af te drukken en door een rechtsgeldig persoon te laten ondertekenen en inclusief een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel op te sturen naar ons postadres.